MKCMapServer

veřejný přístup

 

Přihlášený uživatel

anonymní

Uložené mapy


Dynamické vytváření map


Odkazy


Bylany (demo data)


• iKEN (katastrální evidence nemovitostí)
• iKEN mapa
• ortofotomapa (ortofoto, hranice KÚ, ulice)
• ortofotomapa s přehledkou v mapě
• mapa pasportu místních komunikací
• mapa ČRUIR-ADR


• UIR-ADR (Územně identifikační registr adres)
• UIR-ADR mapa (kraje, obce, adesy velkých měst zatím bez celoplošného mapového podkladu)Zastávky Dopravního Podniku města Ústí n.L.


• zastávky (evidence zastávek s údaji, vazby na linky a jízdní řády)
• zastávky mapa (katastry, obvody, ulice, katastrální mapa, zastávky MHD)Podralsko - turistická zařízení


• Podralsko (evidence turistických zařízení)
• Podralsko mapa (turistických zařízení, silnice, obce)
 ©2007 MK Consult, v.o.s., Drážďanská 46, Ústí nad Labem